KULTURANALYSE

BRUGERINVOLVERING

FORANDRING

IMPLEMENTERING

KVANTITATIVE MÅLINGER

BRUGERSTUDIER

NUDGING

MEDARBEJDERTRIVSEL

OM ANTHS

Har I nogle udfordringer i virksomheden eller blandt medarbejdere og ledere? Er der noget som ikke helt fungerer som I ønsker uden at I helt kan sætte fingeren på hvorfor? Dårlig stemning, samarbejde, lav motivation eller højt sygefravær. Vi finder svar på hvor skoen trykker og årsagerne til udfordringer.

“Hvis ledere i højere grad forstod medarbejdernes adfærd, ville de langt bedre kunne ændre den” Palle Guldborg Hansen (Dansk Nudging Netværk, Roskilde Universitet)

I Anths støtter vi jer med at forstå jeres udfordring og skabe den ønskede forandring gennem forståelse af mennesker og adfærd – hvad enten det er medarbejdere, ledere eller kunder / brugere.

ANTROPOLOGISK ANALYSE OG VIDEN  +  NUDGING  =  EFFEKTIVE MEDARBEJDERE
                                                                                                           =  ÆNDRET KUNDEADFÆRD

Ønsker I mere motiverede medarbejdere, bedre kommunikation og team spirit? Eller højere grad af kundetilfredshed. Fælles for vores tilgang er, at vi møder mennesker der, hvor de er, hvad der er vigtigt for dem, værdier, behov, udfordringer og ønsker, som kan bane vejen for en mere effektiv organisation og gladere brugere og kunder. Vores erfaring kommer fra både private virksomheder og offentlige organisationer.

Vi er parate til at støtte jer med lige præcis den udfordring, som I har ..

SERVICES

Vi skræddersyr antropologiske udviklingsforløb for jeres organisation: antropologiske feltstudier, analyser og forandringsprocesser tilpasset jeres ønsker og behov

Antropologiske brugerundersøgelser: forstå jeres brugere bedre, skab outside-in udvikling, hvor jeres produkter og services er tilpasset brugernes værdier, behov og ønsker.

Protreptisk coaching (værdibaseret coaching, lederudvikling og handlekraft baseret på dialektisk praksis i antikkens Athens ledelsakademier)
– Fuld retur ved afbud for coaching sessioner – senest 24 før aftale.

Antropologiske talks (organisationskultur, værdier, protreptik, sociale systemer mv.) .
– For talks betales 40% af pris ved afbud under 4 arbejdsdage før talk-tidspunkt og 80% pris ved senere afbud.

  • Forstå virksomhedskulturen i dybden
  • Skab motivation, trivsel og samarbejde
  • Ændr handle- og tankemønstre i organisationen
  • Få værktøjer til at skabe den ønskede udvikling og forandring

  KULTURANALYSE

  • Facilitering af ideation-proceser
  • Medarbejderudviklede løsninger
  • Brugerinddragelse i produkt- og serviceudvikling

  BRUGERINDVOLVERING

  • Udvikling og gennemførelse af forandringsprocesser
  • Etablering af medarbejderejerskab
  • Anths-mentorship og coaching
  • Redskaber: Flow charts - Anths change tool
 - Kvantitative målinger – Key Performance indicators

  FORANDRINGSIMPLEMENTERING

  • Key performance indicator-målinger
  • Trivselsmålinger
  • Effektivitetsmålinger på kommunikation og samarbejde
  • Udformning af handleplaner og forandringsprocesser
  • Vi har et enkelt redskab, I kan lease og skræddersy efter behov og ønsker

  KVANTITATIVE MÅLINGER

  • Forståelse af brugerne, kunderne, borgerne og de ansatte
  • Klarlægning af ønsker, behov og værdier
  • Kundesegmentering på baggrund af motivation og adfærd

  BRUGERSTUDIER

  • Holdnings- og adfærdsændringer
  • Inddragelse af nye kundesegmenter
  • Adfærdsarkitektur i offentlige rum, institutioner og virksomheder

  NUDGING

CASES

 • All
 • branding
 • Medarbejdertrivsel
 • Change
 • Produktudvikling
 • Virksomhedskultur
 • Brugerstudier

PROCES

Som del af ethvert samarbejde skræddersyr vi et forløb til jer. Samarbejdet kan være centreret om samtlige eller udvalgte af følgende elementer:

 

Indledende møde hvor vi i fællesskab fastlægger fokus og varighed for undersøgelsen. Vi finder frem til, hvilke udfordringer I har, hvad I gerne vil blive klogere på, og hvor I gerne vil hen.
Kan variere mellem nogle få dage til flere uger. I løbet af feltstudiet får vi et dybdegående kendskab til kulturen i organisationen, arbejdsrutiner, relationer og de udfordringer, som medarbejdere og ledelse står over for. Herigennem får vi viden om, hvilke knapper vi skal justere på for at opnå den ønskede forandring.
Gennem workshops og andre former for brugerinddragelse arbejder vi i fællesskab med medarbejder og ledelse frem mod løsninger, der skal sikre en positiv og varig udvikling.
Med støtte fra Anths arbejder medarbejdere og ledelse i virksomheden selv med at implementere de løsninger, som vi i fællesskab har fundet frem til.
Vi evaluerer forløbet i samarbejde med jer og hører, hvordan det er gået med implementeringen af de forskellige løsninger. Om nødvendigt foretager vi småjusteringer i forhold til den fremadrettede indsats i virksomheden.

 

TEAMET

Anths = Ants (myrer) + Anthropology (Antropologi).

Myretuen er inspiration til den perfekt orkestrerede organisation og ‘antropologi’ er metoden til at forstå og analysere organisationskulturens dybere lag og forstå hvad der skaber adfærd, normer, holdninger og hvad der er indeholdt i de sociale dynamikker. Den antropologiske viden danner fundament for at udvikle de ideelle løsninger i samarbejde med jer. Metoderne er: Antropologi, værdiprocesser, protreptik & innovation.

Vores mål er at udvikle bæredygtige kulturer, relationer og mennesker, samt bæredygtig relation til omgivelser, samfund og Jorden.

Vores værdier involverer bæredygtigt samarbejde med samarbejdspartnere via proces, resultat og økonomi med tilfreds og støtte for begge parter.

KONTAKT

Skriv eller ring til os:

Anths
Brobergsgade 2
1427 København K
+45 26 28 04 26
info@anths.dk

Eller brug kontaktformularen her:

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked