Århus Universitetshospital – Implementering af nye værdier

Medarbejdertrivsel / Virksomhedskultur / Change
UDFORDRING

I forbindelse med en sammenlægning af afdelinger var udfordringen at integrere afdelingernes forskelligartede kulturer og implementere nye værdier gennem inddragelse af medarbejderne i workshops.

ANALYSE

Sammenhængskraften på arbejdsplandsen er svækket af, at mellemledere og medarbejdere har forskellige opfattelser i forhold til faglighed, og hvornår en opgave skal betragtes som afsluttet. Herudover er der en stærk opdeling af ansatte i kliker, og nogle afdelinger kommunikerer ikke med hinanden og føler sig udenfor i virksomhedskulturen.

RESULTAT

Gennem ideation workshops definerer de ansatte værdier og deres egen relation til det nuværende og fremtidige arbejde. En af de nye værdier, anerkendelse, udvikles via nyt fælles grundlag for samarbejde og samtaleformer. Mellemledere og ansatte opbygger forståelse for hinanden ved at bytte roller i rollespil. Medarbejdere skal udstikke ordrer baseret på mellemlederkulturens normsæt, og mellemlederne skal som medarbejdere modtage ordrer ud fra medarbejdersynspunkter, ønsker og behov.