Århus Universitetshospital – Centralkøkkenet

Change / Medarbejdertrivsel
UDFORDRING

Den effektive myreture –
TEAMWORK & den svære samtale.

Hvordan kan vi udvikle mere selvstændige medarbejdere? Hvordan bevæger vi os fra en arbejderkultur til en medarbejderkultur? Hvordan optimerer vi samarbejdsprocesser mellem afdelinger?
Åben analyse af virksomhedskulturen

ANALYSE

Selvstændigheden blandt medarbejderne bliver begrænset af en stram struktur og deadlines på arbejdspladsen. Til gengæld findes selvstændigheden i høj grad i den daglige ad hoc-problemløsning og uforudsigelighed. Medarbejderne har en usædvanlig høj motivation, glæde og stolthed i jobbet. Selv de mindre engagerede er stolte af deres arbejdsplads, og motivationen ligger over gennemsnittet i forhold til andre arbejdspladser. Der er kulturforskelle mellem afdelinger, som skaber samarbejdsudfordringer. Omsorg fylder meget og skaber et varmt og stærkt fællesskab, som det kan være hårdt at være udenfor. Man kan give arbejdsmæssig feedback, men det er svært at give personlig feedback på grund af risikoen for at såre hinanden.

LØSNING

Samarbejdsudfordringer bliver løst på baggrund af antropologiske beskrivelser: “Det var jo helt anderledes at komme til det her møde. Nu havde vi alle læst din rapport, og vi vidste, hvad det handlede om og kunne komme videre på en ny måde.”
Den svære samtale: Vi har udviklet et fælles grundlag for måden, vi giver personlig feedback. Gennem kursus får de ansatte indblik i samtale, dissekering af samtalens elementer, og hvordan man kan igangsætte og fuldføre den følelsesmæssige samtale.